Servicetjänster inom el-, tele-, data- och kraftinstallationer

Service hos oss innebär underhåll och drift samt ombyggnationer av installationer i byggnader och anläggningar. Vi ser till att din verksamhet bibehåller sin funktionalitet och utökar installationens livslängd genom kontinuerlig tillsyn.

Vi erbjuder service i form av felsökning, drift och underhåll av installationer i byggnader och anläggningar:

SERVICE FÖRETAG

Väsby El & Tele kan hjälpa dig med säkerhet, automation, kraftdistribution och flexibilitet. Vi kan även skapa förutsättningar för energieffektiv drift genom klimat- och belysningsregler samt mätinsamlingssystem.

SERVICE FASTIGHETSÄGARE

Väsby El & Tele kan tillföra fastigheten säkerhet, kommunikation, komfort samt energieffektivisering. På så sätt kan marknadsvärdet öka och du som fastighetsägare får bättre lönsamhet på verksamheten. Vi kan även skapa flexibilitet i byggnaden så att den lättare går att ställa om i det fall lokalen skulle behöva hyras ut till någon annan verksamhet.

SERVICE VILLAÄGARE

Som villaägare vill du ha ett tryggt boende och du lägger gärna ner tid och engagemang på ditt hus. Väsby El & Tele kan bidra till ökad trygghet i form av elsäkerhet. Annat vi kan mycket om är automatiska funktioner i huset, nätverk, ljud och bilddistribution och snyggare ljussättning med designat elmaterial.

SERVICE BOSTADSRÄTT

Som bostadsrättsinnehavare eller medlem i en bostadsrättsförening vill du ha det tryggt och bekymmersfritt. Väsby El & Tele kan öka tryggheten i form av moderna porttelefoner och passagekontroller till trapphus. Vi kan också öka trivseln med snygg ljussättning, designat elmaterial och smarta automatiska funktioner.

Genom ett serviceavtal med Väsby El & Tele kan ni som kund upprätthålla en genomgående hög kvalitet i era elinstallationer och anläggningar.

Väsby El & Tele erbjuder våra kunder att teckna ett serviceavtal som innebär att vi med kontinuitet och regelbundenhet ser över era installationer och anläggningar. Om ni är intresserade av att veta mer om hur ett serviceavtal skulle kunna se ut just för ert företag, fyll i vårt kontaktformulär så kontaktar vi er.

PRISLISTA

Servicebil: 1 debitering per bil & dygn 400: – (500: -inkl. moms)

Timdebitering: 575: – (719: – inkl. moms)

Minidebitering (2 timmar + servicebil) 1 550: – (1 940: – inkl. moms)

Parkeringsavgifter faktureras netto. Vi arbetar även mot fast pris. Kontakta oss för offert.

ROT-AVDRAG

Kunden har skyldighet att informera oss om de vill använda sig av ROT-avdrag redan vid beställningen, samt tillhandahålla riktiga uppgifter.

Uppgifterna vi behöver:


– Personnummer, 
LGH Nummer/Fastighetsbeteckning

– BRF-föreningens org-nummer

OBS! Vid ändring av redan utskriven faktura samt vid avslag på grund av felaktiga uppgifter eller nekande från Skatteverket tar vi en avgift på 500 kr inklusive moms på grund av förhöjda administrativa omkostnader.